Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!

Welkom bij de MDT

YourCubAmersfoort
Netwerk Sociale Gasten start met Maatschappelijke Diensttijd.
Vanaf september start Netwerk Sociale Gasten in Amersfoort met de organisatie van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren. Een nieuwe tak binnen Sociale Gasten, aanvullend op hetgeen het netwerk vanaf januari 2017 al doet. We gaan samen met jongeren en lokale (vrijwilligers)organisaties jongeren de kans bieden om van betekenis te zijn in de samenleving, leer- en ontwikkelervaringen op te doen en een toffe tijd te beleven. De MDT wordt in verschillende vormen aangeboden en met begeleiding en training ondersteund.

Netwerk Sociale Gasten 
Netwerk Sociale Gasten is het jongeren vrijwilligersnetwerk in Amersfoort met kennis, ervaring en een unieke laagdrempelige werkwijze. De YourCube is als onderdeel van het jongeren vrijwilligersnetwerk verbonden met een groot aantal lokale partners. De samenwerking met scholen, maatschappelijke organisaties, kerken, bedrijven en de lokale overheid vinden we belangrijk. Met diverse partners zullen de komende maanden gesprekken plaatsvinden.

Toekenning
Onlangs ontvingen we bericht dat een gezamenlijke aanvraag voor acht steden door de subsidieverstrekkende organisatie ZonMw positief is beoordeeld en toegekend. 
De pilot met de proeftuin ‘YourCube’ wordt door de jongeren vrijwilligersnetwerken uitgevoerd, in samenwerking met het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie. De andere deelnemende steden zijn, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Gouda, Veenendaal en Ede. De proeftuin heeft als doel de MDT structureel op te zetten.

Doelgroep en inzet
De MDT is er voor jongeren van 15 tot 30 jaar. Bij trajecten van minimaal 100 uur ontvangen de jongeren een certificaat en Europass. Het is ook mogelijk om met kortdurende trajecten of inzet kennis te maken met de MDT. Naast het certificaat ontvangen de deelnemers training en ondersteuning in de onderwerpen waar zij willen ontwikkelen.

MDT is er voor alle jongeren. Daarbij willen we graag de meer kwetsbare jongeren de kans bieden om deel te nemen. Ook bieden we jongeren de kans om hun MDT uit te voeren door het organiseren en matchen van plekken voor leeftijdsgenoten. Daarnaast zijn er kortere trajecten mogelijk voor jongeren (via bijvoorbeeld scholen, sportclubs en kerken) die bekend willen worden met de MDT.

Info
Voor meer informatie over aanmelding of samenwerking kan je een mail sturen naar: info@socialegasten.nl. Dat geldt voor zowel jongeren als voor organisaties die willen meedoen in het vormgeven van de MDT. Dat kan door het bieden van MDT-plekken voor jongeren. Medio oktober zal er vervolginformatie verschijnen over onze proeftuin ‘YourCube’.