Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Oude Fabriekstraat 7, 3812NR Amersfoort 06 24 13 37 94

Waarom Sociale Gasten?

Wij geloven dat ieder gemotiveerd individu een verschil kan maken. Voor anderen. Binnen Amersfoort. En voor zichzelf. Maar dat kun je niet alleen. We geloven heilig in de kracht van ‘Samen’. Door het samen te doen worden de mogelijkheden en kansen groter en breder. Sociale Gasten springt precies in dat gat als verbinder, inspirator en klankbord.


Hoe doen we dat? 

Zonder netwerk kom je niet ver. Als sociaal jongerennetwerk hebben we onze voelsprieten ver in ondernemend en sociaal Amersfoort uitstaan. We zijn betrokken bij diverse projecten en blijven op de hoogte van diverse ontwikkelingen. Op die manier kunnen we snel de nodige verbinding leggen tussen zowel mensen die om hulp vragen als mensen die hun hulp aanbieden.

En nu concreet

Als jongere heb je wat te bieden. Dat kan van alles zijn. Je bent handig met klussen, je kunt goed luisteren, je hebt tijd om regelmatig wat boodschappen te doen. Je weet alleen niet hoe, wie waar en wat. Klop bij ons aan en we zorgen gegarandeerd dat jij je inzet op een zinvolle manier kunt delen. Lijkt het je wat?

Onze Missie

Jongeren faciliteren in het (dagelijks) uitvoeren van een Sociale Actie door middel van projecten in Amersfoort.

Onze Visie

Een Amersfoortse samenleving die vormgegeven wordt door jongeren.

Ons Doel

Hulp en netwerk bieden aan mensen in Amersfoort die weinig of geen netwerk hebben.

Wat we doen

De primaire taak van Sociale Gasten is hulp en netwerk bieden aan iedereen die dat nodig heeft in de gemeente Amersfoort.

Dit wordt gerealiseerd via drie verschillende routes.

 

Route 1

Vanuit de jongere

Het kan zijn dat een jongere vanuit zichzelf iets wil gaan doen voor een ander en zich aanmeldt bij Sociale Gasten. Samen met de jongere wordt er gezocht naar een passend project waarbij de jongere zijn talenten maximaal in kan zetten.

Route 2

Vanuit de hulpverlening

De hulpverlener kan een hulpvraag bij ons neerleggen voor iemand die hij begeleid. Samen wordt de hulpvraag geïnventariseerd waarbij de hulpvrager regisseur is van zijn eigen hulpvraag.

Route 3

Vanuit de hulpvrager

Iedereen die hulp nodig heeft kan een hulpvraag bij ons neerleggen. Samen met de hulpvrager inventariseren wij wat er nodig is. De richtlijnen hierbij zijn dat de hulpvrager geen eigen netwerk of financien heeft om de vraag op te lossen.

Ons Team

Aantal projecten 2019

Aantal ingezette jongeren 2019

Aantal vrijwillige uren 2019

Wilt u dat wij komen inspireren?

Neem contact met ons op!

Over de stichting


Stichting Netwerk Sociale Gasten

RSIN: 856838615
KvK: 67116892
Vestigingsadres: Mahlerstraat 17, 3816 LW Amersfoort
Kantooradres: Liendertseweg 87, 3815 BA Amersfoort
Postadres: Postbus 2018 3800 CA Amersfoort
Rekeningnummer: NL96 RABO 0313 7623 84 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Netwerk Sociale Gasten 

bestaat uit drie leden:


Voorzitter: Volkert Vincent Oostwouder

Secretaris: Jose Hoddenbagh

Penningmeester: Aart Johannes Zoet


De bestuursleden van Stichting Netwerk Sociale Gasten 

ontvangen geen vergoeding voor hun werk.