Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!

Wie wij zijn.

Wij zijn een jongerennetwerk dat hulp en netwerk biedt aan mensen met weinig of geen netwerk in de gemeente Amersfoort. Wij inspireren en faciliteren jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar in het doen van Sociale Acties.


Wij bouwen aan een Amersfoortse samenleving die vormgegeven wordt door jongeren die bereid zijn om iets voor een ander te betekenen in de vorm van een Sociale Actie. Het principe ‘Delen omdat het kan!’ is in Amersfoort zichtbaar bij de jongeren die zich belangeloos inzetten voor een ander. Sociale Gasten gelooft in gelijkwaardige relaties. Begrippen als ontmoeting, betrokkenheid en vriendschap staan centraal. Door ontmoetingen ontstaan er mooie en inspirerende verhalen over een nieuwe generatie die met elkaar het samen leven vormgeven. Deze verhalen worden in heel Amersfoort gedeeld.  

Ons netwerk

De kracht van een goed netwerk is relationeel werken. Door relaties met elkaar aan te gaan, geven we het samenleven vorm. Mensen die samenwerken zorgen voor betere resultaten dan de individualist. Op korte termijn kan het effectiever lijken om iets alleen te doen. Degenen die samenwerken zijn daarentegen gericht op duurzaamheid en zullen op langere termijn duurzamere resultaten behalen. Een (sociaal) netwerk is ontzettend waardevol voor iedereen.

Onze Missie

Jongeren faciliteren in het (dagelijks) uitvoeren van een Sociale Actie door middel van projecten in Amersfoort.

Onze Visie

Een Amersfoortse samenleving die vormgegeven wordt door jongeren.

Ons Doel

Hulp en netwerk bieden aan mensen in Amersfoort die weinig of geen netwerk hebben.

Wat we doen

De primaire taak van Sociale Gasten is hulp en netwerk bieden aan iedereen die dat nodig heeft in de gemeente Amersfoort.

Dit wordt gerealiseerd via drie verschillende routes.

 

Route 1

Vanuit de jongere

Het kan zijn dat een jongere vanuit zichzelf iets wil gaan doen voor een ander en zich aanmeldt bij Sociale Gasten. Samen met de jongere wordt er gezocht naar een passend project waarbij de jongere zijn talenten maximaal in kan zetten.

Route 2

Vanuit de hulpverlening

De hulpverlener kan een hulpvraag bij ons neerleggen voor iemand die hij begeleid. Samen wordt de hulpvraag geïnventariseerd waarbij de hulpvrager regisseur is van zijn eigen hulpvraag.

Route 3

Vanuit de hulpvrager

Iedereen die hulp nodig heeft kan een hulpvraag bij ons neerleggen. Samen met de hulpvrager inventariseren wij wat er nodig is. De richtlijnen hierbij zijn dat de hulpvrager geen eigen netwerk of financien heeft om de vraag op te lossen.

Ons Team

Aantal projecten 2017

Aantal ingezette jongeren 2017

Aantal vrijwillige uren 2017

Wilt u dat wij komen inspireren?

Neem contact met ons op!

Over de stichting


Stichting Netwerk Sociale Gasten

RSIN: 856838615
KvK: 67116892
Vestigingsadres: Ceramstraat 17, 3818 CW Amersfoort
Kantooradres: Oude Fabriekstraat 7, 3812 NR Amersfoort
Postadres: Postbus 2018 3800 CA Amersfoort
Rekeningnummer: NL96 RABO 0313 7623 84 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Netwerk Sociale Gasten 

bestaat uit drie leden:


Voorzitter: Volkert Vincent Oostwouder

Secretaris: Annemarie Arp

Penningmeester: Aart Johannes Zoet


De bestuursleden van Stichting Netwerk Sociale Gasten 

ontvangen geen vergoeding voor hun werk.